Nawigacja

Nawigacja


Pedagog szkolny

Ważne telefony i adresy

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

 

Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
0800-200-02

Pomarańczowa Linia - Telefon Zaufania dla osób z rodzin z problemem alkoholowym
0801-14-00-68
 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chorzowie, ul. św. Pawła 11,
tel. 032 241 54 39

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie

ul. Siemianowicka 58

tel. 032 241 15 27

 

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny, Chorzów, ul.Omańkowskiej 1
tel. 032 241 20 68

Ośrodek Pomocy Społecznej, Chorzów, ul. Kruszcowa 22

tel. 032 249 62 28

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Katowice, ul. Powstańców 31
tel. 032 209 11 81

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii, Chorzów, ul. Katowicka 77
tel. 241-39-42

Towarzystwo Ochrony Praw i Godno
ści Dziecka - Wyspa, Chorzów, ul. Omańkowskiej 1
tel. 032 241 00 73

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W CHRZOWIE im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO
    41-500 Chorzów, ul. Lwowska 36
  • 32 2410 747
    tel. kom. 509 575 925